Humont, s.r.o. O nás Služby Fotovoltaika Inteligentná inštalácia Referencie Partneri Kontakty Novinky

HUMONT, s.r.o. získava certifikát ENVI - PAK

11.4.2017

HUMONT, s.r.o. sa začlenil miedzi výrobcov preukazujúcich zapojenie do systému združeného nakladania ENVI - PAK s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov. Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly spoločnosť ENVI - PAK, a.s. je súčasťou celoeurópskeho združenia oprávnených organizácií PRO EUROPE. ENVI - PAK je exkluzívnym držiteľom licencie ZELENÝ BOD pre územie Slovenskej republiky – je jediný oprávnený poskytovať túto registrovanú ochrannú známku ďalším subjektom.

Stránky www.humont.sk prevádzkuje:
HUMONT, s.r.o., Severná ulica I. 2424/33, Prievidza 971 01
IČO: 36 332 976, IČ DPH: SK2021788197, Zapísaná v ORSR Trenčín Vložka číslo: 14364/R.

© 2015 Created by Polygrafia Gutenberg, s.r.o. All rights reserved.