Humont, s.r.o. O nás Služby Fotovoltaika Inteligentná inštalácia Referencie Partneri Kontakty Novinky

Certifikáty

Certifikáty, licencie, rozhodnutia

Spoločnosť HUMONT, s.r.o. je držiteľom potrebných oprávnení na  bezpečnú realizáciu elektroinštalácií a  súvisiacich zariadení. Certifikované produkty, odborné školenia a  pravidelné preškoľovania personálu zamerané na  kvalifikovanú implementáciu, prehliadky, opravy a  údržbu sú samozrejmou súčasťou výkonov spoločnosti.

Od r. 2011: YATUN s.r.o.

Od r. 2011: JABLOTRON JA-100

Od r. 2010: OEZ

Od r. 2010: ENIKA.SK s.r.o.

Od r. 2009: JABLOTRON

Od r. 2009: Krajské riaditeľstvo policajného zboru Trenčín

Od r. 2007: Oprávnenie Technickej inšpekcie SR - objekty bez nebezpečenstva výbuchu

Od r. 2007: Oprávnenie Technickej inšpekcie SR - vyhradené technické zariadenia

Stránky www.humont.sk prevádzkuje:
HUMONT, s.r.o., Severná ulica I. 2424/33, Prievidza 971 01
IČO: 36 332 976, IČ DPH: SK2021788197, Zapísaná v ORSR Trenčín Vložka číslo: 14364/R.

© 2015 Created by Polygrafia Gutenberg, s.r.o. All rights reserved.